Reklāma www.oho.lv
reklama@oho.lv
SIA "ALT RD"
Avotu iela 54
Rīga, LV-1009
Tālr:  +371 26538547
        +371 67296622


oHo.lv reklāmdevēji

Līdzšinējās darbības laikā oHo.lv piedāvātās reklāmas iespējas ir izmantojuši un novērtējuši vairāk nekā 200 reklāmdevēju.

Lūk tikai dažu no viņiem atsauksmes par oHo.lv:

 Lattelekom SIA
  ...reklāmas kampaņu ietvaros 2002/2003. gadā Lattlelekom SIA Mārketinga daļas Taksofonu pakalpojumu nodaļas interneta veikals www.collectoria.lv ir izvietojis reklāmu SIA "ALT RD" Interneta lapā www.oho.lv. Mūsu sadarbību vērtējam kā veiksmīgu, kā arī gribam atzīmēt SIA "ALT RD" darbinieku atsaucību un radošu pieeju jautājumu risināšanā. Ņemot vērā interneta lapas www.oho.lv lielo apmeklētāju skaitu, esam ieguvuši jaunus klientus."...
Lattlelekom SIA Mārketinga daļas Taksofonu pakalpojumu nodaļas
direktore Jolanta Grāmatniece
 
 Izglītības centrs "R&V"
  ....Ar portālu sadarbojamies kopš 2002. gada septembra un sadarbības ietvaros esam veikuši vairākas reklāmas kampaņas. Sadarbību vērtējam kā veiksmīgu, kā arī gribam pieminēt SIA "ALT RD" darbinieku atsaucību procesa organizēšanā. Vēlamies arī turpmāk izmantot ... www.oho.lv piedāvātās iespējas.
Velga Vīksna
SIA "R&V izglītības centrs" direktore
 
 Spēļu klubi "Melnais Kaķis"
  ....Saskaņā ar spēļu klubu "Melnais Kaķis" tirgus izpētes plānu, 2002. gada aprīlī SIA "ALT RD" veica aptauju. Interneta lapas www.oho.lv speciālisti projektu vadītāja Mārtiņa Ildena vadībā izstrādāja aptaujas formu un sistēmu, divu nedēļu laikā tika aptaujāti 860 respondenti un veikta iegūto datu analīze.... 
...Pateicoties šai sadarbībai un interneta lapas www.oho.lv lielajam apmeklētāju skaitam, SIA "Garkalne" spēļu klubi "Melnais Kaķis" ir apzinājuši savu klientu vēlmes un subjektīvās domas, kā arī ieguvuši jaunus klientus. Līdzšinējā sadarbība ir uzskatāma par ļoti veiksmīgu. Vēlamies pateikties SIA "ALT RD" par operatīvo darbību un prasmi operatīvi un oriģināli atrisināt sarežģītas problēmas....
Guntis Lībers
SIA "Garkalne" direktors
 
 SIA "BIBLOSA GRUPA"
  ...Mūsu uzņēmums pagājušā gada nogalē noslēdza līgumu ar SIA"ALT RD" par reklāmas izvietošanu www.oho.lv. ...
Kopumā, mēs reklāmas akciju vērtējam kā pozitīvu, kas mums ir devusi jaunus klientus un ir veicinājusi uzņēmuma attīstību. SIA"ALT RD" darbinieki ir atsaucīgi un pretimnākoši, visas mūsu vēlmes tika uzklausītas un īstenotas dzīvē. Pēc līguma darbības beigām, saņēmām visaptverošu atskaiti par reklāmas akcijas norisi. Nākotnē plānojam atkārtot šādas vai līdzīgas akcijas un ceram uz veiksmīgu sadarbību ar SIA "ALT RD".
Raimonds Vasiļjevs
SIA "BIBLOSA GRUPA" direktors
  
 Forums Audits, SIA
   Viesnīca "Jūrnieks" sadarbojas ar SIA "ALT RD" kopš 2003.gada februāra. Sākotnēji izvietojām informāciju sadaļā "Vietas kur satikties", tad sekoja tiešais pasts un reklāmas banneru izveide un demonstrācija. 
 Sadarbību vērtējam kā veiksmīgu un izdevušos. Gribētos pieminēt darbinieku atsaucību un profesionālo pieeju darba procesa organizēšanā...
 Ņemot vērā mūsu piedāvātā pakalpojuma apjoma pieaugumu, esam nolēmuši turpināt sadarbību ar portālu www.oho.lv arī turpmāk.
Ģirts Dzeguze
SIA "Forums audits", viesnīca "Jūrnieks" direktors